ČSN EN ISO 15530-3 (014101)

Geometrical product specifications (GPS) - Coordinate measuring machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of measurement - Part 3: Use of calibrated workpieces or measurementSTANDARD published on 1.6.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.90 USD excl. VAT
13.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 15530-3
Classification mark: 014101
Catalog number: 90756
Publication date standards: 1.6.2012
SKU: NS-166287
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Measuring instruments

Annotation of standard text ČSN EN ISO 15530-3 (014101):

Tato část ISO 15530 specifikuje vyhodnocení nejistoty měření pro výsledky měření získané pomocí CMM (souřadnicové měřicí stroje) a s použitím kalibrovaných obrobků nebo etalonů. Poskytuje experimentální techniku pro zjednodušení vyhodnocení nejistoty měření pomocí CMM, jejichž přístup (substituční měření) vede k měřením prováděným stejným způsobem jako současné měření, ale s kalibrovanými obrobky podobného rozměru a geometrie namísto neznámých obrobků, které se mají měřit. Nesubstituční měření na CMM jsou také pokryta, jakož i požadavky postupu vyhodnocení nejistoty, potřebné měřicí zařízení a opětovné ověření a mezioperační kontrola nejistoty měření. POZNÁMKA: Vyhodnocení nejistoty měření je vždy vztaženo k specifickému úkolu měření

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand