ČSN EN ISO 9493 (014106)

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Dial test indicators (lever type) - Design and metrological characteristicsSTANDARD published on 1.7.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.70 USD excl. VAT
8.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 9493
Classification mark: 014106
Catalog number: 88487
Publication date standards: 1.7.2011
SKU: NS-170262
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Measuring instruments

Annotation of standard text ČSN EN ISO 9493 (014106):

Tato mezinárodní norma je normou geometrických požadavků na produkty (GPS) a je považována za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje článek 5 řetězce norem rozměru, vzdálenosti, tvaru čáry nezávisle na základně, tvaru čáry závisle na základně, tvaru povrchu nezávisle na základně, tvaru povrchu závisle na základně, orientace, umístění, házení a celkového házení ve všeobecné matici GPS. Pokud je použita tato mezinárodní norma, viz ISO 14978. Pro více detailních informací o vztahu této mezinárodní normy k jiným normám a matici GPS viz přílohu E. Tato mezinárodní norma specifikuje mnoho důležitých návrhových a metrologických charakteristik číselníkových úchylkoměrů (vahadlového typu)

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand