ČSN EN ISO 15548-3 (015086)

Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 3: System characteristics and verificationSTANDARD published on 1.4.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.00 USD excl. VAT
8.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 15548-3
Classification mark: 015086
Catalog number: 83186
Publication date standards: 1.4.2009
SKU: NS-166309
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 15548-3 (015086):

Tato mezinárodní norma EN ISO 15548-3:2008 definuje funkční charakteristiky systému pro vířivé proudy a uvádí metody pro jejich ověřování. To umožňuje definovat popis a porovnatelnost zařízení pro zkoušení vířivými proudy a také navrhnout zkušební systém pro specifické použití. Norma nedefinuje kritéria pro přejímku systému pro vířivé proudy, které mají být stanoveny v uživatelských dokumentech. Norma se zabývá všeobecnými charakteristikami systému, jako jsou fyzikální charakteristiky, charakteristiky s ohledem na kalibraci a funkční charakteristiky a dále návazností těchto charakteristik na příslišenství systému pro zkoušení vířivými proudy.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.