ČSN EN ISO 16136 (133215)

Industrial valves - Butterfly valves of thermoplastics materialsSTANDARD published on 1.1.2007


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.10 USD excl. VAT
9.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 16136
Classification mark: 133215
Catalog number: 77101
Publication date standards: 1.1.2007
SKU: NS-166602
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Other valves

Annotation of standard text ČSN EN ISO 16136 (133215):

Tento dokument (EN ISO 16136:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 138 "Plastické trubky, tvarovky a armatury pro přepravu tekutin". Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropské směrnice (směrnic) EU. Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na konstrukci, funkční charakteristiky a výrobu klapek vyrobených z termoplastů, určených pro odpojování a regulaci, na jejich připojování k potrubnímu systému, na materiály tělesa a jejich tlako-teplotní stupně mezi -40 °C a +120 °C, na životnost 25 let a rovněž specifikuje jejich zkoušky. Tato mezinárodní norma je použitelná pro ručně nebo motorem ovládané armatury instalované v průmyslových potrubních systémech, bez ohledu na rozsah použití a dopravované tekutiny. POZNÁMKA 1 - Průmyslové potrubní systémy rovněž zahrnují systémy zásobování vodou pro všeobecné účely, odvodňování a kanalizaci. POZNÁMKA 2 - Pro potrubní systémy s vodou pro lidskou spotřebu mohou platit zvláštní požadavky. Tato evropská norma se zabývá rozsahem DN - DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50 DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450, DN 500 a DN 600. a rozsahem PN a Class - PN 6, PN 10, PN 16 a Class 150

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 16136:2007/A1 (133215) Change

Průmyslové armatury - Klapky z materiálů termoplastů.

Change published on 1.3.2020

Selected format:
Czech -
Print design (7.60 USD)


Show all technical information.
7.60 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.