ČSN EN ISO 16826 (015023)

Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Examination for discontinuities perpendicular to the surfaceSTANDARD published on 1.10.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 16826
Classification mark: 015023
Catalog number: 95537
Publication date standards: 1.10.2014
SKU: NS-166721
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 16826 (015023):

Norma definuje zásady pro zkoušení tandemovou technikou a LLT1, technikami pro zjišťování diskontinuit orientovaných kolmo k povrchu. Zkoušení tandemovou technikou a LLT technikou se může použít pro zjištění rovinných diskontinuit ve vzdálenosti od povrchu větší než 15 mm. Tato mezinárodní norma byla připravena pro zkoušení kovových materiálů o tloušťce mezi 40 mm a 500 mm s rovnoběžnými nebo souosými povrchy. Za předpokladu, že se provede zvláštní opatření, může být použita i pro jiné materiály a menší tloušťky

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.