ČSN EN ISO 17624 (011684)

Acoustics - Guidelines for noise control in offices and workrooms by means of acoustical screensSTANDARD published on 1.6.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 17624
Classification mark: 011684
Catalog number: 73335
Publication date standards: 1.6.2005
SKU: NS-166858
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 17624 (011684):

zabývá účinkem akustických clon. Stanoví akustické a provozní požadavky, které mají být dohodnuty mezi dodavatelem nebo výrobcem a uživatelem akustických clon. Norma je použitelná pro následující typy akustických clon: a) samostatně stojící akustické clony pro kanceláře, plochy pro služby, výstavní plochy a podobné místnosti; b) akustické clony jako součást nábytku místností; c) přenosné a odstranitelné akustické clony pro provozovny; d) pevné příčky v místnostech mající více než 10 % otevřené a akusticky neupravené plochy. Stěny jednotlivých akustických krytů a kabin, které spolu s hraničními plochami místnost rozdělují a vykazují více než 10 % otevřené akusticky neupravené plochy, jsou rovněž upraveny jako akustické clony. POZNÁMKA - Poučení týkající se uzavřených akustických krytů poskytuje ISO 15667. Stěny ze skříní a podobné vícevrstvé stěny nejsou do ČSN EN ISO 17624 zahrnuty, pokud jejich tloušťka přesahuje 0,2 m. Do normy nejsou rovněž zahrnuty zavěšené desky a jiné prvky

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.