ČSN EN ISO 19232-1 (015031)

Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 1: Determination of the image quality value using wire-type image quality indicatorsSTANDARD published on 1.1.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.90 USD excl. VAT
7.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 19232-1
Classification mark: 015031
Catalog number: 94435
Publication date standards: 1.1.2014
SKU: NS-167123
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 19232-1 (015031):

Tato část řady norem ISO 19232 specifikuje zařízení a metodu pro stanovení kvality radiogramů drátkovými měrkami. V úvodu normy jsou definovány základní používané pojmy. Dále norma uvádí podrobnou specifikaci drátkových měrek kvality obrazu a způsoby písemného označování. V normě jsou uvedeny doporučené materiály sloužící k výrobě měrek. Závěrečné kapitoly normy se týkají výběru měrek ke specifickému využití, jejich uspořádání na zkoušeném objektu a podmínek stanovení hodnoty kvality obrazu

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand