ČSN EN ISO 19232-1 (015031)

Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 1: Determination of the image quality value using wire-type image quality indicatorsSTANDARD published on 1.1.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.70 USD excl. VAT
7.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 19232-1
Classification mark: 015031
Catalog number: 94435
Publication date standards: 1.1.2014
SKU: NS-167123
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 19232-1 (015031):

Tato část řady norem ISO 19232 specifikuje zařízení a metodu pro stanovení kvality radiogramů drátkovými měrkami. V úvodu normy jsou definovány základní používané pojmy. Dále norma uvádí podrobnou specifikaci drátkových měrek kvality obrazu a způsoby písemného označování. V normě jsou uvedeny doporučené materiály sloužící k výrobě měrek. Závěrečné kapitoly normy se týkají výběru měrek ke specifickému využití, jejich uspořádání na zkoušeném objektu a podmínek stanovení hodnoty kvality obrazu

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand