ČSN EN ISO 2162-2 (013210)

Technical product documentation - Springs - Part 2: Presentation of data for cylindrical helical compression springsSTANDARD published on 1.5.1998


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 2162-2
Classification mark: 013210
Catalog number: 51753
Publication date standards: 1.5.1998
SKU: NS-167424
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawingsSprings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 2162-2 (013210):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2162-2:1996. Evropská norma EN ISO 2162-2:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 2162-2:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN EN) ISO 2162 sestává z následujících částí: Část 1: Zobrazování, Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné, Část 3: Terminologie. Tato druhá část evropské normy ISO 2162 stanoví jednotný systém technických údajů pro pružiny šroubovité válcové tlačné, které se užívají v technické dokumentaci včetně nabídkových a objednávkových výkresů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a oblast použití, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Písmenné značky a kapitolu 5 - Skladba údajů. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A, B a Přílohu ZA. ČSN EN 2162-2 (01 3210) byla vydána v květnu 1998. Tato norma nahrazuje v ČSN 01 3211 z 15.5.1980 pro pružiny šroubovité válcové tlačné články 3, 4, obrázky 2, 3, 4, 5 a upravuje znění článku 12: "Příklady provedení výrobních výkresů jsou uvedeny na obrázcích 6 až 12"

These corrections apply to this standard:

ČSN EN ISO 2162-2:1998/Oprava1 (013210) Correction

Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné.

Correction published on 1.2.2000

Selected format:
Czech -
Print design (1.30 USD)


Show all technical information.
1.30 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 2162-2:1998/Oprava2 (013210) Correction

Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné.

Correction published on 1.11.2015

Selected format:
Czech -
Print design (5.20 USD)


Show all technical information.
5.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.