ČSN ISO 10135 (013154)

Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical produkt documentation (TPD)STANDARD published on 1.11.2008


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.40 USD excl. VAT
23.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10135
Classification mark: 013154
Catalog number: 82133
Publication date standards: 1.11.2008
SKU: NS-177133
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawings

Annotation of standard text ČSN ISO 10135 (013154):

Norma uvádí pravidla a zvyklosti indikace formovaných součástí v technické výrobní dokumentaci. Termín "formovaná součást" v této mezinárodní normě pokrývá odlévané, kované, vstřikované a další součásti, vyráběné s použitím forem. V normě je specifikován způsob indikace na výkrese formované součásti například k umožnění vyjmutí součásti z formy, jako jsou dělicí plochy či úkosy a další potřebné komponenty formy, například hradla, nálitky, průduchy, vyhazovače atd. způsobující nezbytné nedokonalosti povrchu. Tyto úchylky od ideálního geometrického tvaru jsou indikovány na výkrese tak, aby výsledná součást z tohoto hlediska splňovala zamýšlenou funkci. Norma také specifikuje proporce a rozměry grafických značek použitých pro jejich zobrazení.

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 10135:2008/Z1 (013154) Change

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP).

Change published on 1.9.2010

Selected format:
Czech -
Print design (1.30 USD)


Show all technical information.
1.30 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.