ČSN EN ISO 24534-4 (018350)

Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 4: Secure communications using asymmetrical techniquesSTANDARD published on 1.1.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.30 USD excl. VAT
32.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 24534-4
Classification mark: 018350
Catalog number: 87525
Publication date standards: 1.1.2011
SKU: NS-167690
The number of pages: 108
Approximate weight : 355 g (0.78 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and tradeRoad transport

Annotation of standard text ČSN EN ISO 24534-4 (018350):

Tato mezinárodní norma zavádí jednoznačný identifikátor vozidla a další data o vozidle v rámci systému elektronické registrace ERI založené na jednoznačném identifikátoru, ten je zejména vhodný pro: - elektronickou identifikaci místních zahraničních vozidel národními správními orgány; - výrobu vozidla, údržbu vozidla v době životnosti a identifikaci konce životnosti; - úpravu dat vozidla; - účely spojené s bezpečností; - snížení kriminality; - komerční služby. Tato norma definuje data rozhraní pro bezpečnou výměnu dat mezi tagem elektronické registrace (ERT) a čtečkou, nebo záznamovým zařízením ERI ve vozidle, nebo mimo něj, pomocí asymetrického šifrování. POZNÁMKA - Palubní zařízení obsahující data ERI se nazývá tag elektronické registrace (ERT). Tato norma obsahuje: - rozhraní aplikační vrstvy mezi ERT a palubní čtečkou ERI, nebo záznamovým zařízením ERI; - rozhraní aplikační vrstvy mezi zařízením ERI a externími čtečkami ERI, nebo záznamovými zařízeními ERI; - bezpečnostní aspekty spojené s komunikací s ERT

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 24534-4:2011/A1 (018350) Change

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím asymetrického šifrování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Change published on 1.9.2019

Selected format:
English (the title page in Czech only) -
Print design (14.20 USD)


Show all technical information.
14.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.