ČSN EN ISO 286-2 (014201)

Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shaftsSTANDARD published on 1.1.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.90 USD excl. VAT
22.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 286-2
Classification mark: 014201
Catalog number: 87476
Publication date standards: 1.1.2011
SKU: NS-167872
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Limits and fits

Annotation of standard text ČSN EN ISO 286-2 (014201):

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele Tato část ISO 286 udává vypočtené hodnoty mezních úchylek pro běžně používané toleranční třídy děr a hřídelů, které jsou uvedeny v tabulkách v ISO 286-1. Tato část ISO 286 pokrývá hodnoty horních mezních úchylek ES (pro díry) a es (pro hřídele) a dolních mezních úchylek EI (pro díry) a ei (pro hřídele) (viz obrázek 1 a 2). POZNÁMKA - V tabulkách mezních úchylek jsou hodnoty horních mezních úchylek ES nebo es uvedeny nad hodnotami dolních mezních úchylek EI nebo ei s výjimkou tolerančních tříd JS a js, které jsou souměrné vzhledem k nulové čáře. ISO systém pro tolerance lineárního rozměru poskytuje systém tolerancí a úchylek vhodných ke stanovení prvků následujících tvarů: 1 - válcových; 2 - dvou protilehlých rovnoběžných povrchů. Válcovým obrobkům, které jsou významné, je pro zjednodušení explicitně přiřazen jejich kruhový průřez. Tím je také jasně rozuměno, že jakékoliv tolerance a úchylky uvedené v této části ISO 286 mohou být použity na obrobky s jiným než s válcovým průřezem. Termín "díra" nebo "hřídel" se používá zejména k označení prvků válcových typů (např. pro tolerování průměru díry nebo hřídele) a pro jednoduchost jsou tyto termíny také používány pro dva protilehlé rovnoběžné povrchy (např. tolerování šířek per nebo šířek drážek). Pro další informace jako terminologie, značky, základy systému atd. viz ISO 286-1

These corrections apply to this standard:

ČSN EN ISO 286-2:2011/Oprava1 (014201) Correction

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele.

Correction published on 1.3.2019

Selected format:
Czech -
Print design (5.10 USD)


Show all technical information.
5.10 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.