ČSN ISO 2768-1 (014240)

General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indicationsSTANDARD published on 1.10.1992


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price4.90 USD excl. VAT
4.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 2768-1
Classification mark: 014240
Catalog number: 24201
Publication date standards: 1.10.1992
SKU: NS-178593
The number of pages: 8
Approximate weight : 24 g (0.05 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Limits and fits

Annotation of standard text ČSN ISO 2768-1 (014240):

Norma obsahuje ISO 2768-1:1989. Tato část ISO 2768 je určena ke zjednodušení předpisu na výkresech a stanoví nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů ve čtyřech třídách. Vztahuje se pouze na následující rozměry, které nemají jednotlivě předepsány mezní úchylky: a) délkové rozměry (např. vnější rozměry, vnitřní rozměry, stupňovité rozměry, průměry, poloměry, rozteče, poloměry zaoblení a velikosti zkosení hran); b) úhlové rozměry, včetně obvykle nekótovaných úhlových rozměrů, např. pravých úhlů (90°), pokud není odkaz na ISO 2768-2, nebo úhlů pravidelných mnohoúhelníků; c) délkové a úhlové rozměry vzniklé obrobením smontovaných součástí. Nevztahuje se na následující rozměry: a) délkové a úhlové rozměry, které se odvolávají na jiné normy o všeobecných tolerancích; b) pomocné rozměry uvedené v závorkách; c) teoreticky přesné rozměry uvedené v pravoúhlých rámečcích. ČSN ISO 2768-1 (01 4240) byla vydána v říjnu 1992. Nahradila ČSN 01 4240 z 24.6.1977

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 2768-1:1992/Z1 (014240) Change

Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů.

Change published on 1.4.2006

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand