ČSN ISO 2768-1 (014240)

General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indicationsSTANDARD published on 1.10.1992


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price4.90 USD excl. VAT
4.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 2768-1
Classification mark: 014240
Catalog number: 24201
Publication date standards: 1.10.1992
SKU: NS-178593
The number of pages: 8
Approximate weight : 24 g (0.05 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Limits and fits

Annotation of standard text ČSN ISO 2768-1 (014240):

Norma obsahuje ISO 2768-1:1989. Tato část ISO 2768 je určena ke zjednodušení předpisu na výkresech a stanoví nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů ve čtyřech třídách. Vztahuje se pouze na následující rozměry, které nemají jednotlivě předepsány mezní úchylky: a) délkové rozměry (např. vnější rozměry, vnitřní rozměry, stupňovité rozměry, průměry, poloměry, rozteče, poloměry zaoblení a velikosti zkosení hran); b) úhlové rozměry, včetně obvykle nekótovaných úhlových rozměrů, např. pravých úhlů (90°), pokud není odkaz na ISO 2768-2, nebo úhlů pravidelných mnohoúhelníků; c) délkové a úhlové rozměry vzniklé obrobením smontovaných součástí. Nevztahuje se na následující rozměry: a) délkové a úhlové rozměry, které se odvolávají na jiné normy o všeobecných tolerancích; b) pomocné rozměry uvedené v závorkách; c) teoreticky přesné rozměry uvedené v pravoúhlých rámečcích. ČSN ISO 2768-1 (01 4240) byla vydána v říjnu 1992. Nahradila ČSN 01 4240 z 24.6.1977

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 2768-1:1992/Z1 (014240) Change

Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů.

Change published on 1.4.2006

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.