strlen:25


ČSN EN ISO 3098-1 (013115)

Technical product documentation - Lettering - Part 1: General requirements

Translate name

STANDARD published on 1.12.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.70 USD excl. VAT
8.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 3098-1
Classification mark: 013115
Catalog number: 506275
Publication date standards: 1.12.2018
SKU: NS-905863
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Technical drawings in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 3098-1 (013115):

Tato část normy ISO 3098 stanovuje v souladu s dalšími částmi této mezinárodní normy obecné požadavky na písmo užívané v technické dokumentaci produktu (zejména v technických výkresech). Norma zahrnuje základní ustanovení a pravidla pro následující způsoby popisu: a) od ruky (případně s použitím podložené mřížky); b) šablonou a psacími potřebami; c) suchými obtisky; d) počítačem řízenými popisovači a kreslicími zařízeními

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.