ČSN EN ISO 3274 (252322)

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Nominal characteristics of contact (stylus) instrumentsSTANDARD published on 1.2.1999


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.90 USD excl. VAT
8.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 3274
Classification mark: 252322
Catalog number: 55363
Publication date standards: 1.2.1999
SKU: NS-168066
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Properties of surfaces

Annotation of standard text ČSN EN ISO 3274 (252322):

Tato mezinárodní norma definuje profily a obecnou strukturu dotykových (hrotových) přístrojů pro měření drsnosti povrchu a vlnitosti povrchu a umožňuje použití stávajících mezinárodních norem pro praktické hodnocení profilu. Specifikuje vlastnosti přístrojů, které ovlivňují hodnocení profilu a poskytuje základ pro specifikaci dotykových (hrotových) přístrojů (profilometrů a profilografů). POZNÁMKY 1. List s údaji, týkajícími se charakteristik dotykových (hrotových) přístrojů, který bude doplněn výrobci přístrojů, se připravuje a bude uveden v pozdějších normách o kalibračních postupech. 2. Vztah mezi mezní vlnovou délkou vlnitosti cut-off f, poloměrem zaoblení hrotu snímače a poměrem vlnové délky vlnitosti cut-off je brán v úvahu a bude dodán k této mezinárodní normě jako doplněk

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand