ČSN EN ISO 3274 (252322)

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Nominal characteristics of contact (stylus) instrumentsSTANDARD published on 1.2.1999


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.90 USD excl. VAT
8.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 3274
Classification mark: 252322
Catalog number: 55363
Publication date standards: 1.2.1999
SKU: NS-168066
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Properties of surfaces

Annotation of standard text ČSN EN ISO 3274 (252322):

Tato mezinárodní norma definuje profily a obecnou strukturu dotykových (hrotových) přístrojů pro měření drsnosti povrchu a vlnitosti povrchu a umožňuje použití stávajících mezinárodních norem pro praktické hodnocení profilu. Specifikuje vlastnosti přístrojů, které ovlivňují hodnocení profilu a poskytuje základ pro specifikaci dotykových (hrotových) přístrojů (profilometrů a profilografů). POZNÁMKY 1. List s údaji, týkajícími se charakteristik dotykových (hrotových) přístrojů, který bude doplněn výrobci přístrojů, se připravuje a bude uveden v pozdějších normách o kalibračních postupech. 2. Vztah mezi mezní vlnovou délkou vlnitosti cut-off f, poloměrem zaoblení hrotu snímače a poměrem vlnové délky vlnitosti cut-off je brán v úvahu a bude dodán k této mezinárodní normě jako doplněk

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand