ČSN EN ISO 3274 (252322)

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Nominal characteristics of contact (stylus) instrumentsSTANDARD published on 1.2.1999


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.00 USD excl. VAT
9.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 3274
Classification mark: 252322
Catalog number: 55363
Publication date standards: 1.2.1999
SKU: NS-168066
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Properties of surfaces

Annotation of standard text ČSN EN ISO 3274 (252322):

Tato mezinárodní norma definuje profily a obecnou strukturu dotykových (hrotových) přístrojů pro měření drsnosti povrchu a vlnitosti povrchu a umožňuje použití stávajících mezinárodních norem pro praktické hodnocení profilu. Specifikuje vlastnosti přístrojů, které ovlivňují hodnocení profilu a poskytuje základ pro specifikaci dotykových (hrotových) přístrojů (profilometrů a profilografů). POZNÁMKY 1. List s údaji, týkajícími se charakteristik dotykových (hrotových) přístrojů, který bude doplněn výrobci přístrojů, se připravuje a bude uveden v pozdějších normách o kalibračních postupech. 2. Vztah mezi mezní vlnovou délkou vlnitosti cut-off f, poloměrem zaoblení hrotu snímače a poměrem vlnové délky vlnitosti cut-off je brán v úvahu a bude dodán k této mezinárodní normě jako doplněk

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand