ČSN EN ISO 389-5 (011630)

Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones in the frequency range 8 kHz to 16 kHzSTANDARD published on 1.7.2007


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.00 USD excl. VAT
8.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 389-5
Classification mark: 011630
Catalog number: 78817
Publication date standards: 1.7.2007
SKU: NS-168299
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 389-5 (011630):

Tento mezinárodní standard obsahuje referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu 8 - 16 kHz.Podle těchto hladin mají být kalibrovány vysokofrekvenční audiometry resp. audiometrická zařízení,která používají buď sluchátka s uzavřeným objemem typ Sennheiser HDA - 200 nebo vložná sluchátka typu Etymotic Research ER -2.V příloze jsou pro informaci uvedeny hodnoty hladin pro sluchátka KOSS HV/1A ,které se už nevyrábí,ale stále se ještě používají

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.