ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264)

Conformity assessment - General requirements for proficiency testingSTANDARD published on 1.9.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.90 USD excl. VAT
22.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO/IEC 17043
Classification mark: 015264
Catalog number: 86734
Publication date standards: 1.9.2010
SKU: NS-163628
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264):

Norma stanoví všeobecné požadavky na způsobilost poskytovatelů programů zkoušení způsobilosti a na přípravu a provádění těchto programů. Norma poskytuje konzistentní základ pro všechny zainteresované strany sloužící k určení kompetence organizace, poskytujících zkoušení způsobilosti. Tyto požadavky byly dříve v ISO/IEC Guide 43:1997. který norma nahrazuje. Požadavky jsou koncipovány jako všeobecné požadavky pro všechny typy programů zkoušení způsobilosti a lze je použít jako základ pro specifické odborné požadavky pro jednotlivé oblasti použití

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand