ČSN ISO 10005 (010332)

Quality management - Guidelines for quality plans

Translate name

STANDARD published on 1.4.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.90 USD excl. VAT
18.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10005
Classification mark: 010332
Catalog number: 507192
Publication date standards: 1.4.2019
SKU: NS-945072
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Annotation of standard text ČSN ISO 10005 (010332):

Tento dokument poskytuje směrnice pro vytváření, přezkoumávání, schvalování, používání a revidování plánů kvality. Tento dokument je použitelný pro plány kvality týkající se jakéhokoli zamýšleného výstupu, ať se jedná o proces, produkt, službu, projekt nebo smlouvu. Je použitelný v organizaci jakéhokoli typu a velikosti. Je použitelný, ať již organizace má nebo nemá systém managementu kvality ve shodě s ISO 9001. Tento dokument obsahuje návod a nestanovuje požadavky. Primárně se zaměřuje na poskytování výstupů a není pokynem pro plánování tvorby systému managementu kvality. POZNÁMKA: Aby nedocházelo ke zbytečnému opakování termínu "proces, produkt, služba, projekt nebo smlouva", používá tento dokument termín "specifický případ"

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.




Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.