ČSN ISO 10014 (010335)

Quality management systems - Managing an organization for quality results - Guidance for realizing financial and economic benefits

Translate name

STANDARD published on 1.12.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.10 USD excl. VAT
15.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10014
Classification mark: 010335
Catalog number: 513864
Publication date standards: 1.12.2021
SKU: NS-1043066
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quality management and quality assurance

Annotation of standard text ČSN ISO 10014 (010335):

Tento dokument poskytuje směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů použitím shora dolů strukturovaného přístupu k dosahování finančních a ekonomických přínosů. Strukturovaný přístup používá zásady managementu kvality a systém managementu kvality popsaný v řadě norem systémů managementu ISO 9001 s cílem: a) monitorovat a řídit trendy klíčových metrik výkonnosti; b) provádět opatření ke zlepšování založená na sledovaných metrikách. Tento dokument je specificky zaměřen na vrcholové vedení organizace. Tento dokument je použitelný v jakékoli organizaci, ať působí ve veřejném, soukromém nebo neziskovém sektoru, bez ohledu na model fungování, výnosy, počet pracovníků, diverzitu nabízených produktů a služeb, kulturu organizace, složitost procesů, umístění a počet provozů. Tento dokument doplňuje ISO 9001:2015 a ISO 9004:2018 ohledně zvyšování výkonnosti a poskytuje příklady dosažitelných přínosů používání konceptů obsažených v těchto normách. Tento dokument identifikuje související praktické metody a nástroje managementu pomáhající dosahování těchto přínosů

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.