ČSN ISO 10816-6 (011412)

Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Paert 6: Reciprocating machines with power ratings above 100 kWSTANDARD published on 1.3.1998


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10816-6
Classification mark: 011412
Catalog number: 51587
Publication date standards: 1.3.1998
SKU: NS-177415
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 10816-6 (011412):

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10816-6:1995. Mezinárodní norma ISO 10816-6:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO 10816 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecné směrnice, Část 2: Velké stacionární parní turbogenerátory s výkonem nad 50 MW, Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15000 1/min při měření in situ, Část 4: Soustrojí poháněná plynovou turbínou s výjimkou leteckých odvozenin, Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích a Část 6: Stroje s vratným pohybem o jmenovitém výkonu nad 100 kW. Tato šestá část mezinárodní normy (ČSN) ISO 10816 stanoví obecné podmínky a postupy měření a hodnocení vibrací kompletních strojů na základě měření prováděných na nerotujících částech a částech nevykonávajících vratný pohyb. Vibrace hřídelů včetně torzních vibrací nejsou předmětem této části (ČSN) ISO 10816. Obecně platí pro pevně nebo pružně uložené pístové stroje s vratným pohybem se jmenovitým výkonem nad 100 kW. Typickými příklady použití jsou: pohonné lodní motory, pomocné lodní motory, motory pracující v dieselgenerátorových agregátech, plynové kompresory a naftové motory pro lokomotivy. Uvedená obecná kritéria hodnocení se vztahují jak na provozní monitorování, tak na přejímací zkoušky. Používají se také ke zjištění, zda vibrace stroje nebudou mít nepříznivý vliv na zařízení připevněné přímo na stroji. Norma se přímo netýká vibrací z hlediska jejich přenosu na člověka. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Měření a kapitolu 5 - Kritéria vibrací. Dále norma obsahuje normativní Přílohu A a informativní Přílohy B, C a D. ČSN ISO 10816-6 (01 1412) byla vydána v březnu 1998

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 10816-6:1998/Amd.1 (011412) Change

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 6: Stroje s vratným pohybem s jmenovitým výkonem nad 100 kW.

Change published on 1.11.2015

Selected format:
Czech -
Print design (5.20 USD)


Show all technical information.
5.20 USD


IN STOCK


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.