ČSN ISO 11108 (010144)

Information and documentation - Archival paper - Requirements for permanence and durabilitySTANDARD published on 1.6.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price5.10 USD excl. VAT
5.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 11108
Classification mark: 010144
Catalog number: 61044
Publication date standards: 1.6.2001
SKU: NS-177480
The number of pages: 8
Approximate weight : 24 g (0.05 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Information sciencesPaper and board

Annotation of standard text ČSN ISO 11108 (010144):

Norma specifikuje požadavky na archivní papír. Je použitelná na nepotištěné papíry určené pro dokumenty a publikace, u nichž se požaduje trvalé uchování a časté užívání. Archivní papír je primárně určen pro dokumenty a publikace, u nichž se předpokládá trvalé uchování vzhledem k jejich vysoké historické, právní nebo jinak významné hodnotě. Archivní papír je určen pro speciální účely, nikoliv pro běžné používání. Užívání termínu "archivní papír" neznamená, že všechny papíry uchovávané v archivech jsou "archivní papíry".Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.