ČSN ISO 639-1 (010182)

Codes for the representation of names of languages - Part 1: Alpha-2 codeSTANDARD published on 1.10.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.40 USD excl. VAT
18.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 639-1
Classification mark: 010182
Catalog number: 68450
Publication date standards: 1.10.2003
SKU: NS-179673
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Information sciences

Annotation of standard text ČSN ISO 639-1 (010182):

Norma ISO 639 stanovuje dva soubory kódů jazyka, jednak dvoupísmenný kód (ISO 639-1), jednak třípísmenný kód (ISO 639-2) pro názvy jazyků. ISO 639-1 byla vypracována především pro využití v terminologii, lexikografii a lingvistice. ISO 639-2 zahrnuje všechny jazyky obsažené v ISO 639-1 a navíc všechny další jazyky a jazykové skupiny, které mohou být kódovány pro speciální účely, je-li třeba větší specifičnosti v kódování. Jazyky uvedené v ISO 639-1 jsou podsouborem jazyků uvedených v ISO 639-2; každý prvek kódu jazyka ve dvoupísmenném kódu má odpovídající prvek kódu jazyka v třípísmenném kódu, nikoliv však bezpodmínečně naopak. Oba soubory kódů jazyka je třeba chápat jako soubory otevřené. Kódy byly vypracovány pro využití v terminologii, lexikografii, informatice a dokumentaci (tj. pro knihovny, informační služby a nakladatelství) a v lingvistice. ISO 639-1 obsahuje také směrnice pro tvoření prvků kódu jazyka a jejich použití v některých aplikacích.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand