ČSN ISO 11798 (010170)

Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methodsSTANDARD published on 1.2.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.10 USD excl. VAT
9.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 11798
Classification mark: 010170
Catalog number: 61043
Publication date standards: 1.2.2001
SKU: NS-177555
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 11798 (010170):

Norma stanoví požadavky na psací látky a vybavení, které lze používat při tvorbě papírových dokumentů se stabilními a stálými zobrazeními, tj. zobrazeními, jejichž vlastnosti, mající vliv na možnosti kopírování nebo konvertování papírových dokumentů na jiné datové nosiče se budou měnit málo nebo vůbec. Norma specifikuje požadavky na zkušební metody, které hodnotí stabilitu zobrazení. Některé vlastnosti zobrazení, např. odolnost proti otěru, závisejí na kombinaci zobrazení a papíru. Zkušební podmínky jsou vybrány tak, aby umožnily získat výsledky reprezentující většinu papírů na trhu, užívaných pro jednotlivé zobrazovací procesy

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand