Standard ČSN ISO 11822 1.7.1998 preview

ČSN ISO 11822 (010151)

Information and documentation - Extension of the Arabic alphabet coded character set for bibliographic information interchangeSTANDARD published on 1.7.1998


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price1.30 USD excl. VAT
1.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 11822
Classification mark: 010151
Catalog number: 52370
Publication date standards: 1.7.1998
SKU: NS-177561
The number of pages: 2
Approximate weight : 6 g (0.01 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Character sets and information coding

Annotation of standard text ČSN ISO 11822 (010151):

Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 90 grafických znaků včetně jejich kódové prezentace. Obsahuje také kódové schéma a popis kódu, grafickou formu a název. Zahrnuty jsou také vysvětlující poznámky. Soubor znaků je prvotně určen pro výměnu informací mezi systémy, které údaje zpracovávají a mezi systémy pro přenos zpráv. Tento soubor znaků spolu se znaky mezinárodní doporučené verze ISO 9036, vytváří soubor znaků v arabštině pro mezinárodní výměnu bibliografických citací včetně jejich anotací. Soubor lze použít v 7-bitovém nebo 8-bitovém prostředí podle normy ISO/IEC 2022. Tento soubor znaků ve spojení se znaky z ISO 9036 (viz příloha A) je určen pro informace v následujících jazycích: jazyk adighe, arabský, avarský, baluči, berberský, kopský, jazyk dargwa, jazyk farsi, jazyk hausa, kašmírský, kirgizský, kurdský, jazyk lahnda, jazyk lak, malajský, jazyk moplah, jazyk pushto, jazyk sindhi, turecký, jazyk uighur, jazyk urdu. Grafická prezentace znaků definovaných v této mezinárodní normě je uvedena pouze v separované formě. Zvláštní tvary počátečních písmen, uprostřed slova nebo na konci a taktéž zvláštní formy objevující se v ligatuře, nejsou předmětem této mezinárodní normy.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.