ČSN ISO 11843-5 (010240)

Capability of detection - Part 5: Methodology in the linear and non-linear calibration casesSTANDARD published on 1.8.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 11843-5
Classification mark: 010240
Catalog number: 94594
Publication date standards: 1.8.2014
SKU: NS-177566
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 11843-5 (010240):

Tato část ISO 11843 se týká kalibračních funkcí, které jsou lineární či nelineární. Stanovuje základní metody jak - vytvořit profil preciznosti pro odezvu a to popisem směrodatné odchylky (SD) nebo variačního koeficientu (CV) odezvy jako funkce redukované stavové proměnné; - transformovat tento profil preciznosti na profil preciznosti pro redukovanou stavovou proměnnou v souvislosti s kalibrační funkcí; - použít druhý uvedený profil preciznosti k odhadu kritické hodnoty a minimální detekovatelné hodnoty redukované stavové proměnné

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 11843-5:2014/Amd.1 (010240) Change

Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace.

Change published on 1.11.2017

Selected format:
Czech -
Print design (2.70 USD)


Show all technical information.
2.70 USD


IN STOCK


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.