ČSN ISO 13091-1 (011460)

Mechanical vibration - Vibrotactile perception threshold for the assessment of nerve dysfunction - Part 1: Methods of measurement at the fingertipsSTANDARD published on 1.2.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 13091-1
Classification mark: 011460
Catalog number: 72117
Publication date standards: 1.2.2005
SKU: NS-177684
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibration and shock with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN ISO 13091-1 (011460):

Tato část ČSN ISO 13091 popisuje metody navržené tak, aby se při měření prahů vibrotaktilního čití (VPTs - anglická zkratka termínu vibrotactile perception thresholds) na konečcích prstů získaly ekvivalentní výsledky. Metody jsou platné pro osoby zdravé i nemocné a jsou vhodné k podrobnému klinickému vyšetření a rychlému screeningu. Hodnoty jsou doporučeny pro všechny parametry měření. Některé parametry jsou specifikovány střední hodnotou a širšími "tolerancemi", aby se uznaly rozdílné hodnoty, které se běžné používají. Uvedené střední hodnoty jsou hodnoty preferované. Pomocí popsaných metod lze práh vibrotaktilního čití určit na jedné měřicí frekvenci během přibližně jedné minuty za předpokladu, že osoba absolvovala zácvik v postupu měření (úplný zácvik může proběhnout během přibližně 5 min). Pro některé screeningové aplikace lze tento údaj považovat za dostatečný. ČSN ISO 13091-2 se týká analýzy a interpretace prahů vibrotaktilního čití získaných pomocí metod specifikovaných v této části ČSN ISO 13091. Norma ČSN ISO 13091-1 specifikuje - metody měření prahů vibrotaktilního čití (VPTs) na konečcích prstů, - postupy pro provádění měření a - uvádění výsledků. V této části ČSN ISO 13091 jsou stanoveny metody měření pro zjištění prahů čití na konečcích prstů zprostředkovaného samostatně populacemi mechanoreceptorů druhu SAI, FAI a FAII. Metody jsou navrženy tak, aby se vztahovaly na osoby zdravé i nemocné a byly vhodné pro účely klinického posouzení a screeningu. Měření dočasných posunů prahu vibrotaktilního čití nebo takových prahů na jiných částech těla než na konečcích prstů není předmětem této části ČSN ISO 13091

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 13091-1:2005/Amd.1 (011460) Change

Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 1: Metody měření na konečcích prstů.

Change published on 1.12.2010

Selected format:
Czech -
Print design (8.00 USD)


Show all technical information.
8.00 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.