ČSN ISO 13091-2 (011460)

Mechanical vibration - Vibrotactile perception threshold for the assessment of nerve dysfunction - Part 2: Analysis and interpretation of measurements at the fingertipsSTANDARD published on 1.2.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.00 USD excl. VAT
14.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 13091-2
Classification mark: 011460
Catalog number: 72118
Publication date standards: 1.2.2005
SKU: NS-177685
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibration and shock with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN ISO 13091-2 (011460):

Norma ČSN ISO 13091-2 specifikuje metody a postupy při analýze a interpretaci prahů vibrotaktilního čití a posuvů prahu. Jsou doporučeny postupy pro popsaní statisticky významných změn prahů vibrotaktilního čití. Tato část ISO 13091 se vztahuje na prahy vibrotaktilního čití určené na konečcích prstů v souladu s ustanoveními ISO 13091-1. V příloze A jsou uvedeny hodnoty prahů vibrotaktilního čití zdravých osob, které se vztahují na prahy určené v souladu s ustanoveními ISO 13091-1. V příloze B jsou pojednány důsledky pozorovaných změn prahů vibrotaktilního čití.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand