ČSN ISO 16269-4 (010233)

Statistical interpretation of data - Part 4: Detection and treatment of outliersSTANDARD published on 1.8.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.50 USD excl. VAT
22.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 16269-4
Classification mark: 010233
Catalog number: 90135
Publication date standards: 1.8.2012
SKU: NS-178021
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 16269-4 (010233):

Tato norma stanovuje podrobné popisy spolehlivých postupů statistického testování a grafických metod analýzy dat pro detekci odlehlých hodnot v datech z procesů měření. Doporučuje spolehlivé a robustní postupy odhadování a postupy testování vhodné za přítomnosti odlehlých hodnot. Tato část ISO 16269 je navržena především pro detekci a prokázání odlehlé hodnoty (hodnot) z jednorozměrných dat. Pro vícerozměrná a regresní data poskytuje tato část ISO 16269 návod k postupu řešeníCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.