ČSN ISO 16269-4 (010233)

Statistical interpretation of data - Part 4: Detection and treatment of outliersSTANDARD published on 1.8.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price21.30 USD excl. VAT
21.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 16269-4
Classification mark: 010233
Catalog number: 90135
Publication date standards: 1.8.2012
SKU: NS-178021
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 16269-4 (010233):

Tato norma stanovuje podrobné popisy spolehlivých postupů statistického testování a grafických metod analýzy dat pro detekci odlehlých hodnot v datech z procesů měření. Doporučuje spolehlivé a robustní postupy odhadování a postupy testování vhodné za přítomnosti odlehlých hodnot. Tato část ISO 16269 je navržena především pro detekci a prokázání odlehlé hodnoty (hodnot) z jednorozměrných dat. Pro vícerozměrná a regresní data poskytuje tato část ISO 16269 návod k postupu řešení

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand