ČSN ISO 16832 (011629)

Acoustics - Loudness scaling by means of categoriesSTANDARD published on 1.2.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 16832
Classification mark: 011629
Catalog number: 84721
Publication date standards: 1.2.2010
SKU: NS-178051
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustic measurements and noise abatement in general

Annotation of standard text ČSN ISO 16832 (011629):

Tato mezinárodní norma specifikuje základní metody škálování hlasitosti pomocí kategorií určené k používání v audiologii. Posouzení funkce hlasitosti založené na škálování hlasitosti pomocí kategorií se používá tehdy, je-li třeba hodnotit slyšení nejen na hranicích oblasti slyšení (práh slyšení, hladina nepříjemného poslechu), ale v celé individuální oblasti slyšení. Důležitou aplikační oblastí jsou diagnostická hodnocení, zejména hodnocení vyrovnání hlasitosti a přizpůsobování sluchových pomůcek. Protože výsledky škálování hlasitosti mohou výrazně záviset na konkrétním použitém postupu, stanovuje tato mezinárodní norma podmínky pro spolehlivé měřicí postupy

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.