ČSN 011600 (011600)

Acoustics - TerminologySTANDARD published on 1.2.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.70 USD excl. VAT
25.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 011600
Classification mark: 011600
Catalog number: 64858
Publication date standards: 1.2.2003
SKU: NS-116410
The number of pages: 80
Approximate weight : 240 g (0.53 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustic measurements and noise abatement in general

Annotation of standard text ČSN 011600 (011600):

Tato původní norma doplňuje ČSN IEC 50(801) o další důležité termíny tak, aby byl v co největší možné míře zajištěn soulad mezi současným stavem poznání a praxí v oboru akustiky. Tato norma obsahuje další aktuální termíny používané v akustice, zejména v normách týkajících se metod měření zvuku, určování emise hluku, ze zvláštním zřetelem na evropské normy typu C - zkušební předpisy pro hluk, určování imise hluku a oborů stavební a prostorové akustiky. Tato norma byla vypracována jako doplňující pomůcka pro zpracovatele norem v oboru akustiky a odkazuje na aktuální revidované normy.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.