ČSN ISO 17267 (018283)

Intelligent transport systems - Navigation systems - Application programming interface (API)STANDARD published on 1.1.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price49.80 USD excl. VAT
49.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 17267
Classification mark: 018283
Catalog number: 87521
Publication date standards: 1.1.2011
SKU: NS-178073
The number of pages: 156
Approximate weight : 499 g (1.10 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 17267 (018283):

Důvodem pro vznik této normy byl velký zájem průmyslu v oblasti ITS standardizovat přístup k datům mapových databází. Díky velkému rozvoji navigací došlo i k vzájemné nekompatibilitě různých navigačních systémů a mapových databází. Standardizací formátu fyzického ukládání dat (PSF) a aplikačního programovacího rozhraní (API) pro navigační systémy lze dosáhnout interoperability mezi navigačními systémy a mapovými databázemi. Cílem této mezinárodní normy je definovat a strukturovat model pro přístup k datům systémů vozidlové navigace a cestovních informací. Norma není omezena na fyzická média a je nezávislá na fyzickém formátu skladování dat. I když je norma primárně zaměřena na zabudované vozidlové systémy, očekává se její využití i jinými aplikacemi, které používají data map v podstatě stejným způsobem. Například ji lze použít klient-server systémy nebo distribuovanými navigačními systémy a lokalizačními službami bez další specializace. Tato mezinárodní norma je specifikací aplikačního programovacího rozhraní (API). Představuje ucelenou specifikaci standardního API pro navigační systémy. Tato mezinárodní norma se zakládá na mezinárodních normách vytvořených ISO/TC 204/WG 3 s nimiž je shodná: - ISO 14825, Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory GDF) - Celková datová specifikace; - ISO 17572 (celý soubor), Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze. Tato mezinárodní norma specifikuje aplikační programové rozhraní (API) pro navigační systémy. Stanoví data, které lze získat z mapové databáze a definuje rozhraní pro přístup k nim. Také stanoví množinu volání funkcí. Rovněž specifikuje návrh API a uvádí příklady určeného použití. Dále obsahuje kritéria pro určení, zda je knihovna pro přístup k datům navržena v souladu s touto mezinárodní normou. Tato norma se vztahuje na tyto funkční kategorie navigačních aplikací: - stavení polohy; - plánování trasy; - navádění na trasu; - zobrazení mapy; - přiřazení adresy; - přístup k informacím o službách a bodech zájmu (POI)

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.