ČSN ISO 18312-1 (011474)

Mechanical vibration and shock - Measurement of vibration power flow from machines into connected support structures - Part 1: Direct methodSTANDARD published on 1.11.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.50 USD excl. VAT
9.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 18312-1
Classification mark: 011474
Catalog number: 91692
Publication date standards: 1.11.2012
SKU: NS-178153
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 18312-1 (011474):

Tato část ISO 18312 stanovuje metodu pro hodnocení vibračního výkonu emitovaného stroji nebo potrubím, nadále uváděné jako stroje, za provozních podmínek do nosných konstrukcí, ke kterým jsou stroje připojeny přímo pomocí šroubových spojů. Tato část ISO 18312 stanovuje metodu hodnocení emitovaných složek vibračního výkonu v šesti stupních volnosti kartézského souřadného systému v každém spoji, tj. tři translační a tři rotační složky. Vibrační výkon je určen zpracováním signálů od snímačů síly a rychlosti (nebo zrychlení) připevněných na šroubových spojích při uvažovaných provozních podmínkách. Tato metoda je použitelná u strojů za předpokladu, že jejich vibrace lze charakterizovat jako stacionární náhodný proces. Složky emitovaného vibračního výkonu ve frekvenční oblasti se získají výpočtem vzájemného spektra dvojic naměřené síly a rychlosti v daném úzkém pásmu v každém šroubovém spoji. Tato přímá metoda předpokládá, že nosné konstrukce jsou adekvátně tuhé a tudíž není aplikovatelná na případy, kdy základ nebo nosné konstrukce jsou pružné, které potenciálně mohou přijít do stavu rezonance v uvažovaném frekvenčním rozsahu. Praktické frekvenční meze metody jsou stanoveny v této části ISO 18312. Tuto část ISO 18312 lze použít v provozních podmínkách pro: a) specifikaci emise vibračního výkonu strojů na (šroubových) spojích; b) zjištění závažnosti vibračního výkonu; c) řešení diagnostických problémů; d) plánování opatření pro řízení vibrací

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.