ČSN ISO 18437-3 (011472)

Mechanical vibration and shock - Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials - Part 3: Cantilever shear beam methodSTANDARD published on 1.12.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.70 USD excl. VAT
8.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 18437-3
Classification mark: 011472
Catalog number: 77276
Publication date standards: 1.12.2006
SKU: NS-178190
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 18437-3 (011472):

Viskoelastické materiály se široce používají ke zmenšování velikosti vibrací v konstrukčních soustavách rozptylem energie (tlumením) nebo izolací dílů a v akustických aplikacích, které vyžadují určitou změnu odrazu, přenosu nebo pohlcování energie. Takové systémy často potřebují k optimálnímu fungování materiály se specifickými dynamickými mechanickými vlastnostmi. Rozptyl energie způsobují interakce v molekulárním měřítku a jeho mírou je zpoždění mezi napětím a deformací v materiálu. Viskoelastické vlastnosti (modul pružnosti a ztrátový faktor) většiny materiálů závisí na frekvenci, teplotě a na velikosti deformace. Výběr specifického materiálu pro dané použití určuje funkční vlastnosti systému. Cílem ČSN ISO 18437-3 je poskytnout podrobné údaje o principu fungování metody smykově buzeného konzolového nosníku s vyloučením obvyklých chyb upnutí použitím pevných konců, dále o měřicím zařízení, o provádění měření a o rozboru výsledných dat. Dalším záměrem je napomoci uživatelům této metody a zajistit její jednotné používání. ČSN ISO 18437-3 platí pro lineární pracovní oblast odpovídající malým velikostem deformací.

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 18437-3:2006/Amd.1 (011472) Change

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 3: Metoda smykově buzeného konzolového nosníku.

Change published on 1.4.2011

Selected format:
Czech -
Print design (4.70 USD)


Show all technical information.
4.70 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand