ČSN ISO 18431-1 (011466)

Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 1: General introductionSTANDARD published on 1.10.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price12.00 USD excl. VAT
12.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 18431-1
Classification mark: 011466
Catalog number: 76823
Publication date standards: 1.10.2006
SKU: NS-178170
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 18431-1 (011466):

stanovuje matematické transformace, včetně fyzikálních jednotek, které přeměňují každou kategorii dat vibrací a rázů na formu, jež je vhodná pro kvantitativní porovnání experimentů a pro kvantitativní specifikace. Je aplikovatelná na analýzu deterministických i náhodných vibrací a na přechodové i spojité signály. Kategorie signálů jsou stanoveny v kapitole 6. Extrémní péči je potřeba věnovat správnému zjištění typu analyzovaného signálu, aby byla použita správná transformace a jednotky, zejména u analýzy ve frekvenční oblasti. Data mohou být získána experimentálně měřením mechanické konstrukce nebo mohou být získána numerickou simulací mechanické konstrukce. Tato kategorie dat je velmi široká, protože existuje velké množství různých mechanických konstrukcí, například mikroskopické přístroje, hudební nástroje, automobily, obráběcí stroje, budovy a stavební konstrukce. Data mohou určovat odezvu strojů nebo člověka na vibrace a rázy

These corrections apply to this standard:

ČSN ISO 18431-1:2006/Oprava1 (011466) Correction

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod.

Correction published on 1.7.2009

Selected format:
Czech -
Print design (1.00 USD)


Show all technical information.
1.00 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.