ČSN ISO 18436-4 (011445)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 4: Field lubricant analysisSTANDARD published on 1.9.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 18436-4
Classification mark: 011445
Catalog number: 95870
Publication date standards: 1.9.2014
SKU: NS-178181
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 18436-4 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků, kteří provádějí monitorování stavu strojů a diagnostiku s použitím provozní analýzy maziv. Certifikát nebo prohlášení shody s touto částí ISO 18436 poskytuje uznání kvalifikace a způsobilosti osobám pro provádění provozní analýzy maziv při monitorování stavu strojů. Tento postup není aplikovatelný na specializované zařízení nebo v jiných specifických situacích

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand