ČSN ISO 215 (010147)

Documentation - Presentation of contributions to periodicals and other serialsSTANDARD published on 1.6.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.80 USD excl. VAT
7.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 215
Classification mark: 010147
Catalog number: 61047
Publication date standards: 1.6.2001
SKU: NS-178363
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Information sciences

Annotation of standard text ČSN ISO 215 (010147):

Tato mezinárodní norma stanoví pravidla zpracování a formální úpravy příspěvků do odborných časopisů a podobných seriálových publikací. Nemusí se podle ní řídit příspěvky do sborníků konferenčních materiálů a podobných sbírkových děl

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.