ČSN ISO 21940-23 (011449)

Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 23: Enclosures and other protective measures for the measuring station of balancing machinesSTANDARD published on 1.2.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.30 USD excl. VAT
14.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 21940-23
Classification mark: 011449
Catalog number: 92194
Publication date standards: 1.2.2013
SKU: NS-178394
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Balancing and balancing machines

Annotation of standard text ČSN ISO 21940-23 (011449):

Tato část ISO 21940 stanovuje požadavky na kryty a na jiná ochranná opatření používaná k minimalizaci mechanických nebezpečí vyvolaných rotorem na měřicím stanovišti nevyváženosti u odstředivých (rotačních) vyvažovacích strojů. Tato nebezpečí jsou spojena s provozem vyvažovacích strojů v rozmanitých podmínkách týkajících se rotoru a vyvažování. Tato část ISO 21940 stanovuje různé třídy ochrany, kterou zajišťují kryty a jiná ochranná opatření, a popisuje meze použitelnosti pro každou třídu ochrany

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand