ČSN ISO 21940-23 (011449)

Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 23: Enclosures and other protective measures for the measuring station of balancing machinesSTANDARD published on 1.2.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.90 USD excl. VAT
13.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 21940-23
Classification mark: 011449
Catalog number: 92194
Publication date standards: 1.2.2013
SKU: NS-178394
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Balancing and balancing machines

Annotation of standard text ČSN ISO 21940-23 (011449):

Tato část ISO 21940 stanovuje požadavky na kryty a na jiná ochranná opatření používaná k minimalizaci mechanických nebezpečí vyvolaných rotorem na měřicím stanovišti nevyváženosti u odstředivých (rotačních) vyvažovacích strojů. Tato nebezpečí jsou spojena s provozem vyvažovacích strojů v rozmanitých podmínkách týkajících se rotoru a vyvažování. Tato část ISO 21940 stanovuje různé třídy ochrany, kterou zajišťují kryty a jiná ochranná opatření, a popisuje meze použitelnosti pro každou třídu ochrany

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand