ČSN ISO 21940-14 (011449)

Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 14: Procedures for assessing balance errorsSTANDARD published on 1.5.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 21940-14
Classification mark: 011449
Catalog number: 92645
Publication date standards: 1.5.2013
SKU: NS-178392
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Balancing and balancing machines

Annotation of standard text ČSN ISO 21940-14 (011449):

Tato část ISO 21940 specifikuje potřebné informace o: a) identifikaci chyb, které mohou vzniknout v procesu měření nevyváženosti rotoru; b) posuzování a odhadu identifikovaných chyb; c) zohlednění těchto chyb. Tato část ISO 21940 specifikuje v podobě zbytkové nevyváženosti přejímací kritéria vyvážení pro použití jak přímo po vyvážení, tak při nějaké pozdější kontrole jakosti vyvážení uživatelem. Tato část ISO 21940 uvádí v informativní příloze metody, kterými lze zmenšit hlavní typické chyby

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.