ČSN ISO 28564-1 (018000)

Public information guidance systems - Part 1: Design principles and element requirements for location plans, maps and diagramsSTANDARD published on 1.1.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.60 USD excl. VAT
13.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 28564-1
Classification mark: 018000
Catalog number: 89779
Publication date standards: 1.1.2012
SKU: NS-178619
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Public information symbols

Annotation of standard text ČSN ISO 28564-1 (018000):

Tato část ISO 28564 specifikuje požadavky a zásady při navrhování a používání orientačních plánů, map a schémat, používaných na veřejných prostranstvích a na pracovištích, aby pomáhaly v orientaci v okolí, lokalizovat objekty, určovat vhodné trasy, jak těchto objektů dosáhnout. V této části ISO 28564 jsou na tyto plány, mapy a schémata odvolávky jako na orientační plány. Orientační plány jsou určeny pro použití například v nákupních centrech, skladech, nemocnicích, na zastávkách autobusů a vlaků, na letištích, ve sportovních a zábavních komplexech, v městských zónách, v parcích a zahradách a ve volné přírodě, na veřejných atrakcích, muzeích a kancelářských komplexech. Tato část ISO 28564 se nepoužívá k návrhu únikových plánů, ani neuvádí návrhy směrových a pozičních značek. POZNÁMKA: Návrh únikových plánů je obsažen v ISO 23601

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand