ČSN ISO 2859-1 (010261)

Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspectionSTANDARD published on 1.12.2000


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.60 USD excl. VAT
25.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 2859-1
Classification mark: 010261
Catalog number: 60494
Publication date standards: 1.12.2000
SKU: NS-178622
The number of pages: 90
Approximate weight : 301 g (0.66 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 2859-1 (010261):

Norma ISO 2859-1 obsahuje systém přejímacích plánů při kontrole srovnáváním. Požadovaná jakost dávek je charakterizována termínem mez jakosti (AQL). Systém je určen především pro spojité série dávek, dostatečně dlouhé, aby bylo možno použít přechodová pravidla, která poskytují: a) ochranu odběratele (přechodem na zpřísněnou kontrolu nebo přerušením výběrové kontroly), která má odhalit zhoršení jakosti dávek; b) podnět ke snížení kontrolních nákladů (přechodem na zmírněnou kontrolu), který se má realizovat při soustavném dosahování dobré jakosti. Norma ISO 2859-1:1999 nahrazuje normu ISO 2859-1:1991 a oproti předchozímu vydání se revidovaná norma liší především tím, že - zavádí některé nové termíny a upravuje některé stávající, - pracuje s novými přechodovými pravidly a kritérii přijatelnosti, - v přejímacích plánech pro zmírněnou kontrolu odstraňuje mezery mezi přejímacími a zamítacími čísly, - občasnou přejímku (ISO 2859_3:1993) uvažuje jako alternativu ke zmírněné kontrole, - nově zavádí volitelné přejímací plány s přejímacím číslem vyjádřeným zlomkem se záměrem poskytnout shodný přechod z plánů s přejímacím číslem 0 na plány s přejímacím číslem 1, - v přejímacích plánech několikerým výběrem snižuje původní maximální počet sedmi stupňů na pět, nabízí operativní charakteristiky pro určení výsledné účinnosti systému přejímacích plánů (v němž se realizují předepsaná přechodová pravidla, ale nepřihlíží se k přerušení kontroly) obsaženého v této mezinárodní normě

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 2859-1:2000/Amd.1 (010261) Change

Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii.

Change published on 1.6.2013

Selected format:
Czech -
Print design (5.20 USD)


Show all technical information.
5.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.