ČSN 010252 (010252)

Statistical methods in industrial practice II. Dependences of random variables-correlation and regressionSTANDARD published on 1.8.1974


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.40 USD excl. VAT
18.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 010252
Classification mark: 010252
Catalog number: 21
Publication date standards: 1.8.1974
SKU: NS-116347
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN 010252 (010252):

Norma obsahuje výklad základních metod korelace a regrese. Popisuje zejména dvě náhodné veličiny a jejich rozdělení pravděpodobností, závislost náhodných veličin a regresní závislost. Tyto matematicko-statistické metody jsou použitelné v průmyslové praxi pro studium, hodnocení a modelování závislostí mezi náhodnými veličinami. Norma navazuje na ČSN 01 0250

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand