ČSN ISO 5130 (011686)

Acoustics - Measurements of sound pressure level emitted by stationary road vehicles

Translate name

STANDARD published on 1.1.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 5130
Classification mark: 011686
Catalog number: 513826
Publication date standards: 1.1.2022
SKU: NS-1045927
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 5130 (011686):

Tento dokument stanovuje zkušební postup, prostředí a měřicí přístroje pro měření vnějších hladin akustického tlaku ze silničních vozidel za stacionárních podmínek za předpokladu nepřerušovaného měření hladiny akustického tlaku přes rozsah otáček motoru. Tento dokument platí jen pro silniční vozidla kategorií L, M a N vybavená spalovacími motory. Předmětem tohoto dokumentu nejsou vozidla, u kterých nemůže být spalovací motor běžet v případě stojícího vozidla. Metoda je navržena tak, aby vyhovovala požadavkům na jednoduchost, pokud jsou za provozních podmínek vozidla konzistentní s reprodukovatelností výsledků. V rozsahu předmětu tohoto dokumentu je měření stacionární hladiny akustického tlaku A během - měření při schvalování typu vozidla; - měření ve stádiu výroby; - měření v oficiálních zkušebnách; - měření při zkoušení v rámci silniční kontroly. Tento dokument stanovuje zkušební metodu pro určování referenční hladiny akustického tlaku, která je jedinečná pro vozidlo, a není proto vhodná pro porovnání s obecným limitem, poněvadž podmínky zkoušky a polohy mikrofonu se vzhledem ke zdrojům zvuku mohou značně měnit. Aby se umožnily zkoušky při provozu za podmínek vyššího hluku pozadí, které jsou typické pro silniční kontroly, byly záměrně zvoleny zkušební podmínky v blízkosti vozidla a při otáčkách podstatně vyšších v porovnání s reálnými provozními podmínkami, Základní technické Informace jsou uvedeny v příloze A

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.