ČSN ISO 6336-6 (014687)

Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 6: Calculation of service life under variable loadSTANDARD published on 1.10.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.30 USD excl. VAT
14.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 6336-6
Classification mark: 014687
Catalog number: 93242
Publication date standards: 1.10.2014
SKU: NS-179660
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN ISO 6336-6 (014687):

Tato část ISO 6336 uvádí informace a normalizované podmínky, nezbytné pro výpočet provozní životnosti (nebo faktory bezpečnosti pro požadovanou životnost) ozubených kol podléhajících proměnnému zatěžování. Přestože je tato metoda obsažena v kontextu ISO 6336 je stejně použitelná i pro jiné typy napětí a výpočet únosnosti čelního kola s přímými a šikmými zubyCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.