ČSN ISO 6897 (011420)

Guidelines for the evaluation of the response of occupants of fixed structures, especially buildings and off-shore structures, to low-frequency horizontal motion (0,063 to 1 Hz)STANDARD published on 1.10.1994


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.00 USD excl. VAT
8.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 6897
Classification mark: 011420
Catalog number: 16660
Publication date standards: 1.10.1994
SKU: NS-179857
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustics in building. Sound insulation

Annotation of standard text ČSN ISO 6897 (011420):

Norma obsahuje ISO 6897:1984. Týká se typické odezvy lidí na horizontální pohyb stavebních konstrukcí v kmitočtové oblasti 0,063 až 1 Hz. Doporučení jsou kategorizována podle způsobu využití konstrukce a v případě kotvených mořských plošin také podle povahy vykonávané činnosti. Úrazy obyvatel stavební konstrukce způsobené vibracemi konstrukce nejsou předmětem této mezinárodní normy. Celkové vibrace způsobené vibracemi stavby vyvolanými zřídka se vyskytují vnějšími silami vyvozovanými prostředím, se posuzují samostatně a nezávisle na celkových vibracích způsobených vibracemi stavby, které jsou vyvolány často se vyskytujícím působením sil. Často působící síly mohou vznikat z vnějších zdrojů, strojů nebo stavebního zařízení jako jsou výtahy, ventilátory, klimatizace, vytápěcí a instalační jednotky. Norma obsahuje jak údaje o hodnotách prahu vjemu nízkofrekvenčního horizontálního pohybu konstrukce, tak o hodnotách, o kterých se předpokládá, že vyvolají minimální námitky. Tato mezinárodní norma se zabývá třemi kategoriemi lidské odezvy na vibrace konstrukcí: a) základní prahový účinek; b) obtěžování, poplachová reakce a strach, které mohou být spojeny s menšími či většími úrovněmi nepříznivých připomínek nebo námitek; c) narušování činností. Za pozornost stojí především příloha k normě, protože obsahuje: Posuzování vibrací staveb s ohledem na jejich působení na člověka. Je rozdělena na posuzování zřídka vznikajících vibrací nevýrobních budov při dějích, jejichž trvání nepřesahuje 10 min, resp. stejných vibrací, jejichž trvání přesahuje 10 min a konečně na posuzování často se vyskytujících vibračních dějů o trvání delším než 10 min v budovách určených pro zvláštní účely. V příloze jsou také dva grafy, obsahující navrhované přijatelné hodnoty horizontálního pohybu nevýrobních budov a dále průměrný a dolní práh vjemu horizontálního pohybu člověkem. ČSN ISO 6897 (01 1420) byla vydána v říjnu 1994Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.