ČSN ISO 7574-4 (011614)

Acoustic. Statistical methods for determinig and verifying stated noise emission values of machinery and equipment. Part 4: Methods for stated values for batches of machinesSTANDARD published on 1.8.1993


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 7574-4
Classification mark: 011614
Catalog number: 28683
Publication date standards: 1.8.1993
SKU: NS-180088
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise emitted by machines and equipment

Annotation of standard text ČSN ISO 7574-4 (011614):

Všeobecný úvod k této čtyřdílné řadě norem ISO 7574 je uveden v ISO 7574-1. Tato část 4 ČSN ISO 7574 obsahuje pokyny ke stanovení štítkové hodnoty LC subjektům stanovujícím požadavky na štítkování a stanovuje statistické metody pro ověření emise hluku strojů nebo zařízení se zřetelem na štítkovou hodnotu. Účelem této (čtvrté) části ČSN ISO 7574 je pomoci těm, kteří odpovídají za stanovený postup určování štítkové hodnoty konkrétních druhů strojů. Je také určen pro subjekty stanovující štítkovou hodnotu, které chtějí, aby jejich série strojů obstály při ověření v souhlase se specifikami uvedenými ve stanovených postupech určování štítkové hodnoty podle kapitoly 7 této části normy. Tato 4. část ISO 7574 se nezabývá následky, které nastanou, jestliže ověření nepotvrdí platnost hodnot, udaných pro sérii strojů. Podobně, jako v druhé a třetí části této normy, se i tato čtvrtá část zabývá jen směrnicemi pro subjekt, stanovující štítkovou hodnotu (kap. 5) a způsobem jejího ověřování u série strojů (kap. 6). Jde ovšem o velmi podrobné údaje - na rozdíl od částí 2 a 3. Kromě toho je normalizována i kapitola 7: "Informace uvedené ve stanovením postupu určování štítkové hodnoty konkrétního druhu strojů." Za pozornost stojí i přílohy. V příloze A jsou uvedeny operativní charakteristiky a příklady přejímky jedním, dvojím a postupným výběrem. V příloze B jsou obsaženy směrnice pro odhad směrodatných odchylek a pro používání operativních charakteristik. ČSN ISO 7574-4 (01 1614) byla vydána v květnu 1993. ČSN ISO 7574-4, spolu s ČSN ISO 7574-1 až ČSN ISO 7574-3 nahradila ČSN 01 1614 z 17.12.1987Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.