ČSN ISO 8297 (011668)

Acoustics. Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment. Engineering methodSTANDARD published on 1.1.1997


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 8297
Classification mark: 011668
Catalog number: 20804
Publication date standards: 1.1.1997
SKU: NS-180358
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 8297 (011668):

Norma obsahuje ISO 8297:1994. Stanovuje technickou metodu (třída 2, jak je definována v ISO 2204) určení hladin akustického výkonu velkých provozů s více zdroji, které jsou důležité k vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí. Tyto hladiny akustického výkonu mohou být užity ve vhodném predikčním modelu pro výše uvedené vyhodnocení. Metoda je omezena na velké výrobní procesy s více zdroji hluku (kombinace nestanoveného počtu jednotlivých zdrojů), které mají hlavní rozměry v horizontální rovině a které vyzařují v této rovině v podstatě rovnoměrně. Měřeny jsou frekvenčně nevážené hladiny akustického tlaku v oktávových pásmech. Vyhodnocením jsou získány jak hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech, tak, pokud je požadováno, hladiny akustického výkonu A. Metoda je aplikovatelná pro výrobní plochy, na nichž je většina zařízení umístěna ve venkovním prostoru a není uzavřená v budově, například, například petrochemické komplexy, jednotky, kamenolomy, drtírny, těžní věže. Metoda je také aplikovatelná pro výrobní provozy, které mají největší horizontální rozměr plochy provozu od 16 m do přibližně 320 m. Norma se používá pro zdroje, které vyzařují širokopásmový hluk, úzkopásmový hluk, diskrétní tóny, hluk tvořený opakovanými impulsy,nebo kombinaci uvedených typů. Uvedený postup je aplikovatelný pro ustálený hluk za předpokladu, že je statisticky stacionární. Není vhodný pro měření jednotlivých zvukových impulsů. Postup je nejvhodnější pro širokopásmový hluk. Vedle definic jsou zejména normalizovány značky, akustické prostředí, přístroje, provozní podmínky, postup a výpočet hladin akustického výkonu pro účely vyhodnocení hladin prostředí. Postup při provádění zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 8297 (01 1668) byla vydána v lednu 1997

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 8297:1997/Amd.1 (011668) Change

Akustika - Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí - Technická metoda.

Change published on 1.11.2021

Selected format:
Czech -
Print design (5.00 USD)


Show all technical information.
5.00 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.