ČSN ISO 843 (010145)

Information and documentation - Conversion of Greek characters into Latin charactersSTANDARD published on 1.2.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 843
Classification mark: 010145
Catalog number: 61045
Publication date standards: 1.2.2001
SKU: NS-180407
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Writing and transliteration

Annotation of standard text ČSN ISO 843 (010145):

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 843:1997. Mezinárodní norma ISO 843:1997 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma zavádí systém transliterace a/nebo transkripce řeckých znaků do latinky. Tento systém zavádí dvě sady pravidel, z nichž každá představuje jiný typ konverze, a to: - Typ 1, transliterace řeckých znaků do latinky, - Typ 2, transkripce řeckých znaků do latinky. Tento systém je použitelný pro znaky řeckého písma, nezávisle na období, v němž byly užívány, tj. je použitelný pro monotonický a polytonický systém písma ze všech období klasického a moderního Řecka stejně jako jakékoliv jiné formy psaní používající řecké písmo. Definice a vysvětlení použitých termínů jsou uvedeny v Příloze A

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.