ČSN ISO 843 (010145)

Information and documentation - Conversion of Greek characters into Latin charactersSTANDARD published on 1.2.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.80 USD excl. VAT
8.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 843
Classification mark: 010145
Catalog number: 61045
Publication date standards: 1.2.2001
SKU: NS-180407
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Writing and transliteration

Annotation of standard text ČSN ISO 843 (010145):

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 843:1997. Mezinárodní norma ISO 843:1997 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma zavádí systém transliterace a/nebo transkripce řeckých znaků do latinky. Tento systém zavádí dvě sady pravidel, z nichž každá představuje jiný typ konverze, a to: - Typ 1, transliterace řeckých znaků do latinky, - Typ 2, transkripce řeckých znaků do latinky. Tento systém je použitelný pro znaky řeckého písma, nezávisle na období, v němž byly užívány, tj. je použitelný pro monotonický a polytonický systém písma ze všech období klasického a moderního Řecka stejně jako jakékoliv jiné formy psaní používající řecké písmo. Definice a vysvětlení použitých termínů jsou uvedeny v Příloze A

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand