ČSN 010172 (010172)

Documentation - Guidelines for establishment and development of multilingual thesauri



STANDARD published on 3.5.1991


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.60 USD excl. VAT
23.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 010172
Classification mark: 010172
Catalog number: 24010
Publication date standards: 3.5.1991
SKU: NS-116302
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Information sciencesWriting and transliteration

Annotation of standard text ČSN 010172 (010172):

Norma je překladem ISO 5964-1985 Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů. Rozsáhlá technická norma (cca 60 stran formát A4) navazuje na ČSN 01 0181 až ČSN 01 0197. Slouží především k dosažení kompatibility mezi tezaury informačních systémů a služeb. Tuto normu je třeba používat současně s ISO 2788 - Pravidla pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. ČSN 01 0172 byla schválena 3.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.4.1992

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.




Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.