ČSN P CEN/TS 15213-6 (018360)

Road transport and traffic telematics - After-theft services for the recovery of stolen vehicles - Part 6: Test proceduresSTANDARD published on 1.11.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.80 USD excl. VAT
23.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN/TS 15213-6
Classification mark: 018360
Catalog number: 89439
Publication date standards: 1.11.2011
SKU: NS-181182
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN P CEN/TS 15213-6 (018360):

Tato předběžná norma stanoví kritéria pro zkoušení služeb pokrádežového systému pro navracení odci-zených vozidel (ATSVR) a jejich řízení a používání zařízením pro řízení elektronického a elektromecha-nického inhibitoru vozidla, které používá jak konvenční spínací výstupy, tak i softwarově kódované výstupy pro nastavení a přenastavení zařízení, detektorů, výstražných zařízení a pomocného vybavení instalovaného ve vozidle, provozovaného v elektrických systémech s napájením 12/24V

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.