ČSN P CEN ISO/TS 15694 (011422)

Mechanical vibration and shock - Measurement and evaluation of single shocks transmitted from hand-held and hand-guided machines to the hand-arm systemSTANDARD published on 1.2.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.20 USD excl. VAT
13.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 15694
Classification mark: 011422
Catalog number: 75083
Publication date standards: 1.2.2006
SKU: NS-181495
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibration and shock with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 15694 (011422):

Technická specifikace ČSN P CEN ISO/TS 15694 stanovuje metody měření jednotlivých rázů na rukojeti (rukojetích) ručního a rukou vedeného strojního zařízení charakterizovaného maximální frekvencí úderů pod 5 Hz. Tato technická specifikace stanovuje také přídavné požadavky na měřicí přístroje, které jsou nezbytné pro hodnocení rázů. Cílem je usnadnit sběr údajů o emisi a expozici člověka pro zajištění základu k deklarování emise a budoucí tvorbu kritérií pro hodnocení rizik expozice. V této technické specifikaci však nejsou uvedeny metody interpretace potenciálních účinků jednotlivých rázů na člověka. Tato technická specifikace tvoří tudíž základ pro měření hodnocení emise jednotlivých rázů z ručního a rukou vedeného strojního zařízení, ale nepostihuje hodnocení expozice člověka.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand