ČSN P CEN ISO/TS 15694 (011422)

Mechanical vibration and shock - Measurement and evaluation of single shocks transmitted from hand-held and hand-guided machines to the hand-arm systemSTANDARD published on 1.2.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 15694
Classification mark: 011422
Catalog number: 75083
Publication date standards: 1.2.2006
SKU: NS-181495
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibration and shock with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 15694 (011422):

Technická specifikace ČSN P CEN ISO/TS 15694 stanovuje metody měření jednotlivých rázů na rukojeti (rukojetích) ručního a rukou vedeného strojního zařízení charakterizovaného maximální frekvencí úderů pod 5 Hz. Tato technická specifikace stanovuje také přídavné požadavky na měřicí přístroje, které jsou nezbytné pro hodnocení rázů. Cílem je usnadnit sběr údajů o emisi a expozici člověka pro zajištění základu k deklarování emise a budoucí tvorbu kritérií pro hodnocení rizik expozice. V této technické specifikaci však nejsou uvedeny metody interpretace potenciálních účinků jednotlivých rázů na člověka. Tato technická specifikace tvoří tudíž základ pro měření hodnocení emise jednotlivých rázů z ručního a rukou vedeného strojního zařízení, ale nepostihuje hodnocení expozice člověka.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.