Standard TNI 014109-3-1 1.6.2011 preview

TNI 014109-3-1 (014109)

Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) Supplement 1: Propagation of distributions using a Monte Carlo methodSTANDARD published on 1.6.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price40.80 USD excl. VAT
40.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI 014109-3-1
Classification mark: 014109
Catalog number: 87622
Publication date standards: 1.6.2011
SKU: NS-548994
The number of pages: 118
Approximate weight : 385 g (0.85 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Metrology and measurement in general

Annotation of standard text TNI 014109-3-1 (014109):

Tento Doplněk poskytuje obecný numerický přístup, konzistentní s širokými principy GUM [ISO/IEC Pokyn 98-3:2008, G.1.5], pro provádění výpočtů vyžadovaných jako část vyhodnocení nejistoty měření. Přístup je použitelný na libovolné modely s jednou výstupní veličinou, kde vstupní veličiny jsou charakterizovány libovolnými specifikovanými PDF

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.